ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
 
 
 
 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

     

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

               จัดตั้งและออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2519 โดยกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ในขณะนั้น

               ซึ่งมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุ ระบบ เอ.เอ็ม. อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เนื่องจากในจังหวัดสตูล

               ยังไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความบันเทิงแก่ประชาชน มีสำนักงานตั้งอยู่ ถนนคลองขุด-นาแค

               ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ออกอากาศ 2 ระบบ 3 ความถี่ คือในระบบ FM.95.5,99.5 MHz กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์

               เครื่องส่งติดตั้งอยู่บนเขาควนขี้หมา ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และระบบ AM.1206 KHz กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์

               สามารถกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสตูล และบางส่วนของจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา รวมทั้งรัฐเปอร์ลิส และเกาะลังกาวี

               ประเทศมาเลเซีย

การดำเนินงานครั้งแรก ปี 2519 ได้จัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

                     1.อาคารสำนักงานและห้องส่ง ตั้งอยู่ที่อาคารโรงอาหารศาลากลางจังหวัดสตูล บริเวณหลังศาลากลาง 
                2. อาคารเครื่องส่ง และบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง อยู่อาศัยได้ 5 ครอบครัว ซึ่งได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 200 ตารางวา จากนายสุนทร สมันตรัฐ

                บริเวณเขาโต๊ะหยงกง ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  ต่อมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

                ได้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 8 ไร่ บริเวณถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อจัดตั้งอาคารห้องส่ง

                และอาคารเครื่องส่งอย่างถาวร ปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ที่ ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด

                อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประกอบด้วย อาคารห้องส่งวิทยุระบบ AM ความถี่ 1206 KHz ระบบ FM ความถี่ 95.5 MHz และ 99.5 MHz

                พร้อมบ้านพักราชการ จำนวน 10 หลัง ส่วนอาคารเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ตั้งอยู่ที่ ควนขี้หมา ตำบลควนขัน อำเภอเมือง

                จังหวัดสตูล..... 

                ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลได้ออกอากาศใรนระบบ FM ความถี่ 95.5 MHz เหลือเพียง 1 ความถี่ เท่านั้นและได้ยุติการออกอากาศ ในระบบ  AM ความถี่ 1206 KHz และระบบ FM ความถี่ 99.5 MHz 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar