สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดระบบรับแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์ www.thaipoliceonline.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา

#ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดระบบรับแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์ www.thaipoliceonline.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา พร้อมกันนี้ได้จัดทำสื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ไซเบอร์วัคซีน (Cyber Vaccine) โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงและปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถดาว์นโหลดข้อมูลฯ ดังกล่าว ได้ที่เวปไซต์ www.24hicarecenter.com

#สวท.สตูล2ส.ค.65


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar