สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัรฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 130 รายการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัรฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 130 รายการ
.
.
ซึ่งผู้ประมูลจะต้องประมูลสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวไม่แยกประมูล และผู้ประมูลที่ประมูลได้จะต้องชำระเงินค่าสิ่งของทันที หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของราคาที่จะประมูลสู้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน 7 วัน
.
.
สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขาย ได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. และกำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. และเริ่มประมูลในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
.
.
ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โทรศัพท์ 0 7472 3762 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar