สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความประสงค์ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก ซึ่งเก็บไว้ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า (ขายราคารวม) ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องวางเงินหลักประกันเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของราคาขั้นต่ำของพัสดุที่ทำการขายทอดตลาดทุกรายการ รวมเป็นเงิน 42,987.50 บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความประสงค์ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก ซึ่งเก็บไว้ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า (ขายราคารวม) ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องวางเงินหลักประกันเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของราคาขั้นต่ำของพัสดุที่ทำการขายทอดตลาดทุกรายการ รวมเป็นเงิน 42,987.50 บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

.

.

กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. – 09.30 น. และประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0 7648 1188


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar