สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความประสงค์ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุของสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ ตำบลพรุเตียว อำเภอขนอม จังหวัดกระบี่ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า (ขายราคารวม) ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องวางเงินหลักประกันเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของราคาขั้นต่ำของพัสดุที่ทำการขายทอดตลาดทุกรายการ รวมเป็นเงิน 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความประสงค์ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุของสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ ตำบลพรุเตียว อำเภอขนอม จังหวัดกระบี่ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า (ขายราคารวม) ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องวางเงินหลักประกันเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของราคาขั้นต่ำของพัสดุที่ทำการขายทอดตลาดทุกรายการ รวมเป็นเงิน 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
.
.
กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. – 09.30 น. และประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ จังหวัดกระบี่ สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0 83475 6824


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar