#ข่าวสมัครงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เลขที่ 439 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง ถนนสงขลา-เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 7433 0333

-------------------------------------

สวท.สตูล


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar