องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างตามภารกิจ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

#ประชาสัมพันธ์ #ข่าวรับสมัครงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างตามภารกิจ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

.

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

.

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-7475-0797-9

#สวท.สตูล 22ก.ค.65


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar