สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะแก่การเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 24 รายการ

กำหนดลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.50 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 เลขที่ 434 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

.

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.oncb.go.th หัวข้อข่าวขายทอดตลาด หรือสอบถามได้ที่ ส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์สิน โทรศัพท์ 0 7431 2088 ต่อ 10005 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar